Pro zájemce o službu

V případě zájmu o poskytování sociální služby v našem domově si musí zájemce podat žádost o poskytování sociální služby. Formulář žádosti ke stažení ZDE.

Kontakt se zájemcem může probíhat:

–          písemně na adrese: Domov  Božice, příspěvková organizace, 671 64 Božice 188, zájemce je podle možností pozván k návštěvě domova

–          telefonicky: 515 257 122 (sociální pracovnice, ředitel, vrchní sestra), zájemce je podle možností pozván k návštěvě domova

–          osobně v Domově  Božice.

Odmítnutí zájemce o službu může probíhat pouze v souladu s ustanovením §91 odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zájemce je písemně informován o důvodech odmítnutí s možností poskytnutých informací.

Po obdržení žádostí splňující kritéria pro přijetí do Domova Božice je zájemce vyzván k osobnímu jednání a návštěvě domova. V případě, že se zájemce ze závažných důvodů nemůže dostavit do domova, je s ním dohodnuto místo, kde jednání bude probíhat (jeho domácí prostředí, ODN).

Zájemce při osobním jednání obdrží informace:

–          komu je služba určena (poslání, cíle, cílová skupina)

–          místo poskytování služby

–          nabídka úkonů péče

–          nabídka volnočasových aktivit

–          úhrada za poskytované služby

Zájemce obdrží vzor smlouvy včetně příloh o poskytování sociální služby.

Sociální pracovnice se snaží od zájemce získat důvody návštěvy, získává co nejvíce informací o jeho potřebách a zájmech, co od služby očekává, proč si vybral právě službu našeho zařízení. Jednání se mohou účastnit rodinní příslušníci nebo zástupci zájemce.

Uvolní-li se v domově místo, je zájemce o službu vyzván k nástupu.

V den nástupu do Domova  Božice se s každým zájemcem o sociální službu uzavírá smlouva o poskytování sociální služby včetně příloh. Vzor smlouvy ke stažení ZDE.