Fašank v DD Božice

Dne 5.2.2016 se konal v Domově důchodců Božice tradiční fašank, neboli masopust. Někteří klienti ho znají pod názvem ostatek. Pojmenování není podstatné. Důležité je, že se jedná o lidový zvyk, který …