Adventní čas a vánoční čas v DD Božice

A nastal ten nádherný adventní čas spojený s přípravou na Vánoce. Na nejpříjemnější svátky v roce připravujeme nejen své příbytky, ale připravujeme se i duševně. Je velkou snahou personálu Domova důchodců Božice, aby jejich klienti prožili adventní čas v pohodě a takovým způsobem,  na který byli zvyklí ze svých domovů. I zde probíhá velký úklid, všude je přítomná […]

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

Dne 29.11.2015 jsme se zúčastnili slavnostního rozsvícení vánočního stromu před ZŠ Božice. Akce byla spojena s Dnem otevřených dveří základní školy. Každý z návštěvníků si mohl vybrat z bohatého programu. Kromě vystoupení žáků ZŠ se zde konaly prodejní trhy a tvůrčí dílničky. Domov důchodců Božice tímto děkuje pořadatelům za možnost uspořádat prodejní výstavu výrobků klientů Domova v prostorách […]

Kateřinská zábava

Dne 26.1.2015 proběhla v Domově důchodců Božice Kateřinská zábava. Klienti si zavzpomínali na své mládí. Vzpomínali, jak taková zábava probíhala v Kyjově a v Uherském Brodě. Povídání, soutěže a písničky se točily kolem jména Kateřina. Kateřinskou zábavou jsme ukončili čas zábav. Nyní nás čekají  přípravy na adventní čas, který začíná již tuto neděli.

Mezinárodní den mužů

Na 19.11. připadá Mezinárodní den mužů. Je určený k oslavě  všech mužů.  Moc informací o něm nemáme. Aby nebyla v Domově znevýhodněna mužská část populace, aktivizační pracovnice si pro ně připravily dopoledne plné her a dobré zábavy.  

Tradiční společenský ples na Emin zámku

Klienti DD Božice se dne 12.11.2015 zúčastnili Tradičního společenského plesu, pořádaného klienty a zaměstnanci Emina zámku. Pro klienty byla připravena živá hudba, občerstvení a bohatá tombola. Celou akci provázela příjemná atmosféra. Ples byl zakončen velkolepým ohňostrojem. Všichni zúčastněni si odnášeli z  odpoledne spoustu mimořádných zážitků. Za to patří velké poděkování všem, kteří se podíleli na […]

Vznik samostatného československého státu

Aktivizační pracovnice si tentokrát pro klienty připravily zábavné dopoledne s podtitulem „Máme rádi Česko“. Protože právě v těchto dnech si připomínáme 97 let od vzniku samostatného československého státu, byla to nádherná příležitost připomenout si historii vzniku Československa. Klienti společně pomyslně navštívili významné památky a města České republiky. Připomněli si její přírodní krásy. Nesměly chybět vzpomínky na známé […]

Dušičky

Stejně jako každý rok,  i letos se poslední týden v Domově důchodců Božice nesl ve znamení příprav Památky zesnulých. Klienti domova vyráběli dušičkové aranžmá a věnovali vzpomínku na zemřelé.  

Dýňohrátky

Ani letos v DD Božice nechyběly tradiční dýňohrátky. Děti ze ZŠ Božice si přinesly do Domova spoustu dýní, aby pod vedením p. učitelky Mgr. Glacové do vydlabané dýně vyřezaly veselé nebo strašidelné obličeje. Fantazii se meze nekladly. Dýně odekorovaly přírodninami a v této podobě zdobí prostory před ZŠ Božice a část z nich vítá návštěvníky Domova u vstupu […]