Dýňohrátky žáků 4. tř. s klienty Domova důchodců Božice

Už několik let spolupracuji vždy se třídou, kterou učím, s DD v Božicích. Děti i klienti DD se vždy na setkání moc těší. Někdy přijdeme s kulturním programem, ale nejlepší je setkání při nějaké činnosti. V pondělí 14. 10. jsme společně vyřezávali a zdobili dýně. Bylo nás v aktivizační místnosti plno, ale vše klapalo, jak […]

Posezení u burčáku

Dne 27.9.2013 navštívili klienti našeho domova obecní sklep Obce Božice, který se nachází uprostřed vesnice.  Jeho historickou hodnotu podtrhuje kládový lis, který se v době naši návštěvy instaloval na prostranství před sklepem. Pro svoji mohutnost a krásu oprávněně sklidil obdiv našich klientů. Velké poděkování patří p. starostu Karlu Halovi, který pro naše klienty připravil ochutnávku burčáku. […]