Navštívili nás studenti

Ačkoliv venku pršelo, pod střechou Domova důchodců  patřil den SOU a SOŠ Přímětická ze Znojma, která k nám v pondělí 3.6.2013 zavítala v rámci projektového dne pro seniory. Tentokrát byl program pestrý. Jako první přišla na řadu beseda s klienty na téma přeshraniční spolupráce studentů a jejich řemesel. Projekce školy, kterou  odprezentovala studentka byla zajímavá, s klienty se pobesedovalo a ke […]