Dopoledne s besedou

V měsíci Dubnu patřilo křeslo pro hosta panu Hudcovi, který si za námi přišel pobesedovat o historii božického Kina Marta. Nesčetně dotazů směřujících k dobám minulým, které vzbuzovaly u klientů vzpomínky na mládí, kdy návštěva kina byla kulturním svátkem. Hovořilo se o historii, kdy první kino z roku 1948 sídlilo v Jiráskově domě na Kolonii a dále bylo roku […]